May 8th, 2015

TUSSEN 2 WERELDEN

dementie

Dinsdag was het oefencirkel-avond.
En dan begin ik altijd met een vraag:
Wie heeft er nog iets interessants gezien, gelezen, meegemaakt?

Dat levert altijd boeiende input op en dit keer was het A. die iets had in te brengen: een boek van Hans Stolp - De Zin van Dementie. Ze vertelde dat de schrijver, pastor, spreker en in mijn ogen spiritueel inspirator Hans Stolp dementie ziet als een kans voor de zieke om onverwerkte emoties toch nog naar boven te brengen in het aardse leven.

Een gewaagde theorie, maar meerdere aanwezigen met demente ouders bleken dit te herkennnen. Eentje vertelde bijvoorbeeld dat haar moeder altijd flink onder de plak had gezeten bij haar dominante vader. En dat ze tijdens haar demente jaren juist enorm recalcitrant werd:
“Ze zat in een verzorgingstehuis en als iedereen aan tafel zat, sloeg ze vaak met haar hand in het bord van anderen. Het kon natuurlijk niet, maar ik dacht toch vaak: ‘Goed zo, mam.’”

Ook schrijft Hans Stolp over de toenemende gevoeligheid bij mensen met dementie. Zowel in aardse termen, dus voor sferen bijvoorbeeld, maar ook gevoeligheid voor de andere wereld. En ook dit herkenden meerdere mensen. Demente familieleden die hele gesprekken voerden met reeds overleden dierbaren, soms zichzelf onderbrekend met de woorden: ‘Het is wel gek he…’

Dat deed mij denken aan 2 ervaringen die ik in de praktijk heb gehad, namelijk dat ik meende contact te maken met een overleden moeder, maar dat de ontvanger zei: “Alles klopt, maar ze leeft nog.” In beide gevallen bleek de moeder wel zwaar dement te zijn. De eerste keer kapte ik het contact af en nam ik mezelf deze ‘fout’ kwalijk. De tweede keer dacht ik: zou het kunnen, dat ze een beetje tussen 2 werelden in zweeft en dat ze mij zo kan bereiken? Zal ik haar eens gewoon haar verhaal laten doen? De ontvanger stemde in. Het werd een heel bijzonder consult, waarin moeder haar excuses aanbood voor haar te strenge opvoeding. Daarna kon haar zoon zijn moeder veel opener benaderen. Hij vertelde me later dat daardoor hun contact die laatste maanden erg verbeterd was.

De Zin van Dementie.
Het is een gewaagde stelling.
Maar soms moet je durven over de lijntjes heen te denken.
En dingen zijn vaak niet wat ze lijken…