October 4th, 2014

MET EXTRA SAUS

We hadden een afspraak op de school van de patat.
Om te bespreken hoe het gaat met hem en waar het naartoe moet.

Altijd weer spannend. Het gaat toch om het meest dierbare in je leven. En het is elk jaar de vraag hoe de leerkracht naar dat dierbare van jou kijkt. We komen binnen en juf E. zit al klaar. We gaan zitten op drie kinderstoelen achter drie kindertafeltjes.
“Zo”, zegt juf E. “Wat kunnen we voor jullie doen?”
Dat is niet helemaal de openingsvraag die we hadden verwacht. Maar juf E. zit klaar met een blocnote en een rode pen om onze wensen te noteren.
“Nou”, beginnen wij. “Hij heeft nog altijd veel moeite met praten over zichzelf. Vooral als hij emoties onder woorden moet brengen, loopt hij vaak vast. En vorig jaar mocht hij hier op school meedoen met het babbelspel…”
“Bab-bel-spel”, noteert juf E. hardop. “Ik geloof niet dat er al een groepje is gestart, maar dat gaan we gewoon samenstellen. Doen we. En verder?”
“O, eh…”, gaan we door. “We zijn bezig hem te helpen met sociale situaties op straat, want die vindt hij eng.”
Juf E. kijkt wat in de lucht.
Ze noemt 2 voorbeelden waarin de patat ook moeite leek te hebben en knikt.
“Ze krijgen dit jaar allemaal een jaar lang Rots en Water-training. Dat gaat in Auke’s geval om ‘meer rots’ worden en je sterk kunnen blijven voelen in moeilijke situaties. Maar misschien zou hij nog wat extra Rots en Water kunnen gebruiken voor dat soort situaties op straat?”
Wij knikken dankbaar en juf noteert:
“Ex-tra Rots en Wa-ter.”
Ze kijkt ons weer vragend aan. Dan komt juf J. binnen.
“Hallo, ik kom even langs vanwege de extra rekenopdrachten.”
De patat en klasgenootje L. zijn door het rekenprogramma heen en de school heeft zich bereid getoond om zich in nieuwe methodes te verdiepen, waarmee de jongens extra uitgedaagd worden. Er komt ter sprake om ze een opdracht te geven waarbij ze binnen de school een eigen bedrijfje mogen opzetten, om hun rekenvaardigheden in de praktijk te brengen. Ook mogen ze mee met de IT-afdeling om te leren over programmeren. En misschien 1 x per week een opdracht met technisch lego? En zo gaat het maar door.
“Kunnen we verder nog iets betekenen?”, vragen de juffen met hun blocnotes en hun pennen nog steeds in de aanslag.
Ik krijg bijna de neiging om er nog 4 babi pangang speciaal met extra saus bij te bestellen. Maar het is niet nodig, want we zitten al vol.
Vol van dankbaarheid.
Vol van deze SBO-school, het Mozaiëk in Hilversum.
Speciaal Basisonderwijs, met extra saus.