May 19th, 2013

ANOUK WON

2013-05-19 16.07.36

De jury zat er klaar voor.
Met een pen en een formulier met vakjes voor de punten.
De uitzending kon beginnen.

Het voornemen van de jury was om de nadruk te leggen op het jureren van ‘het liedje’. Maar al gauw kwam zij tot de conclusie dat ‘de act’, ‘het wel of niet vals zingen’ en zelfs 'het haar' ook meegenomen moesten worden in de beoordeling. Daar bleek het juryformulier echter niet op berekend. Na enig onderling overleg besloot de jury het formulier te laten zoals het was en alle aspecten door te berekenen in 1 cijfer. Zo kreeg Moldavië 11 punten voor het liedje, maar 1 punt aftrek omdat – naar de mening van de jury – ‘het haar scheef zat’. Van het argument dat dat toch leuk stond en het wellicht mode was, wilde de jury niets weten.

Verwarrend was dat de jury moest vaststellen dat zij niet op de hoogte was van de exacte ligging van veel van de deelnemende landen. Dit frusteerde haar dermate, dat zij besloot om De Grote Kinderatlas erbij te pakken, zodat tijdens de introductie-filmpjes, waar de jury geen echte belangstelling voor toonde, de ligging van het volgende land opgezocht kon worden. De jury vond dit een duidelijke verrijking van het hele Songfestival-gebeuren.

Over bijna alle optredens liet de jury zich zeer positief uit. Maar de aanwezigheid van toverjurken, reuzen en een man in een ijsblok beviel haar toch vooral in hoge mate. Het leek erop dat deze elementen in de beoordeling steeds zwaarder begonnen te wegen.
De avond was lang, maar de jury hield stand. Pas kort voordat de uitslagen van de andere jury’s bekend werden, werd de jury moe en kreeg het niet meer voor elkaar om de moeilijke puntenoptel-sommen uit het hoofd te berekenen. Hierdoor lukte het haar niet om een volledige eigen top 10 samen te stellen.

Voor zover toch bekend, kwam haar uitslag wel in redelijke mate overeen met die van de rest van Europa.
Behalve dat Anouk bij deze jury won en wel met 24 punten.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.