Eenmaal daags Janneke's LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
Eenmaal daags Janneke

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

ECHT GOED HEILIG [04 Dec 2011|07:55pm]
IMG_1052

Drie schoenen voor de schoorsteen.

Logé Joost (11) heeft voor de zekerheid een brief aan Sinterklaas toegevoegd. Daarin legt hij quasi melig uit dat hij vanavond niet thuis slaapt maar hier. En of het mogelijk is daar eventueel rekening mee te houden qua schoencadeautje.

En het is niet te geloven, maar de volgende ochtend zit er zowaar een Lego-Ninjago in Joost zijn schoen!
En Joost houdt ook nog ontzettend van Lego, dus jeetje zeg, mijtertje af hoor, voor zoveel improvisatievermogen en dat op die leeftijd.
Of zoals Joost het zelf zegt:
"Die man is echt goed heilig."
post comment

navigation
[ viewing | December 4th, 2011 ]
[ go | previous day|next day ]

Web-Stat