Eenmaal daags Janneke's LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
Eenmaal daags Janneke

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

DE DIP VAN HET BEDRIJVENPARK [01 May 2006|07:00pm]
Afbeelding(89)

Tot nu toe stelde het bedrijvenpark zich zeer afstandelijk op. Met een strakke blik keek het voor zich uit: zakelijk, kil en afstandelijk.

Maar vandaag, ineens, liet het bedrijvenpark zijn masker vallen. Het begon te huilen. Tranen op de ramen, tranen op de betonnen wegstuurpaaltjes, tranen op de strookjes gras die daardoor helder groen opkleurden. En de altijd zo trots wapperende bedrijfsvlaggen, ze hingen er slap bij.

Het bedrijvenpark zat in een dip. En ik vond dat eigenlijk wel mooi. Eindelijk lukte het me om, door dit vertoon van menselijkheid, iets van sympathie op te brengen voor deze werkomgeving.
"Ach joh", zei ik troostend. "Vanaf morgen wordt het weer mooi weer."
post comment

navigation
[ viewing | May 1st, 2006 ]
[ go | previous day|next day ]

Web-Stat