Eenmaal daags Janneke's LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
Eenmaal daags Janneke

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

ROEL VAN VERONICA [17 Jan 2006|07:24pm]
21.00 uur, telefoon.
00000000 zegt de nummermelder.
Ik twijfel even, maar neem toch op.

"Hallo, u spreekt met Roel van Veronica", zegt de andere kant.
"Hallo Roel van Veronica", zeg ik.
De Roel moet lachen.
"Spreek ik met mevrouw Veenman?"
"Nou", zeg ik. "Ik ben niet getrouwd met meneer Veenman, dus technisch gezien: nee."
"Ach jee", zegt de Roel, "Heeft hij u nog steeds niet gevraagd?"
"Nee", zeg ik. "Snap jij dat nou, zo'n leuke vrouw?"
Nee, de Roel snapt er ook niks van.
"En jij, ben jij getrouwd met Veronica?", vraag ik dan.
Nu moet de Roel heel erg lachen.
En nee, zo blijkt, hij is niet getrouwd met Veronica. Hij kucht even en probeert zich te herstellen.
"Maar wat ik wilde vragen", zegt hij.
"Jij wil vragen of ik iets wil beginnen met Veronica", antwoord ik. "Maar ik pieker er niet over. Dan blijf ik toch liever bij meneer Veenman."
Hoe-hoe-hoe, nu ligt de Roel echt in een deuk. En hij heeft een aanstekelijke lach, dus we brullen het samen uit, Roel en ik. Wij, die elkaar een minuut geleden nog niet eens kenden.

Maar goed, ik wil dus niks met Veronica en daardoor hebben we elkaar eigenlijk ook ineens niks meer te zeggen. Zo scheiden onze wegen weer net zo snel als dat ze elkaar kruisten. Roel keert terug naar zijn Veronica. En ik kruip terug op de bank bij meneer Veenman.
post comment

navigation
[ viewing | January 17th, 2006 ]
[ go | previous day|next day ]

Web-Stat