November 15th, 2005

ECHT CONTACTIk dacht dat ik zou gaan 'luisteren' tijdens de informatie-avond van de school van de pipo over hun aanpak van pesten en ander ongewenst gedrag. Maar de vier kleuterjuffen hadden iets heel anders bedacht. Wij gingen het DOEN, de 'kanjertraining', zoals dat heet. Bij die aankondiging voelde ik, zowel bij mezelf als bij de ouders om mij heen, al een lichte onrust ontstaan.

Het project bestaat uit het bewustworden van wat het gedrag van een kind voor een ander kind betekent. En door dat heel speels te brengen met hele herkenbare symbolen, wordt het voor de kinderen ook makkelijker om elkaar daarop aan te spreken.

Een van de dingen die ze de kinderen willen leren is ECHT contact met elkaar te maken.
"Want hoe vaak zie je niet dat mensen, groot en klein, elkaar niet echt in de ogen kijken?", zei een van de juffen. "En daarom..." er ging al een siddering door de klas, "daarom gaan wij elkaar vanavond allemaal even heel diep in de ogen kijken." Er ging een nonverbaal, maar toch duidelijk voelbaar collectief 'oh nee hè!' door de klas.

We kregen allemaal een briefje en een potlood en de opdracht iedereen (circa 25 man) even diep in de ogen te kijken en dan de kleur te noteren. Nou, daar gingen we dan, toch met wat lood in de schoenen. Maar, heel gek, dat was zo over. Niet alleen omdat ik de meest fantastische kleuren ogen zag, maar het bleek ook helemaal niet zo ongemakkelijk. Juist omdat er niemand wegkeek; je moest immers bij elkaar kijken, wat eigenlijk heel gezellig bleek te zijn.

Toen we na afloop weer gingen zitten, begreep iedereen al snel dat we de papiertjes weg konden gooien. En duidelijk voelbaar was dat het ijs - toch altijd aanwezig tussen mensen die elkaar niet of nauwelijks kennen - gebroken was. Het werd een genoegelijke en actieve avond. En als ik nog eens een feestje geef, dan weet ik hoe ik de avond laat beginnen.