Eenmaal daags Janneke's LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
Eenmaal daags Janneke

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

GETSIEDETSIE! [05 Nov 2005|08:52pm]
De pipo en ik eten vanavond met z'n tweetjes.
Zestien kaarsen wil de pipo aan hebben en dan ploft hij in zijn stoel.
"Ja, zo is het gezellig", stelt hij vast.

Hij neemt drie happen en zegt dan:
"Bijtje wilde mij een kusje geven."
"Oh?", zeg ik.
"Maar ik heb het maar niet gedaan", vervolgt de pipo.
"Nee?", vraag ik.
"Ik vond het een beetje raar", zegt de pipo.
"Dan moet je het ook niet doen", geef ik toe.

"Wat voor soort kusjes heb je eigenlijk allemaal?", vraagt de pipo.
Ik leg uit van kusje op je wang, een kusje op je mond en een kusje met twee tongen.
De pipo denkt even na.
"Ik weet niet hoe die moet", zegt hij. "Kun je dat even voordoen?"
Hij staat al naast me, met zijn tong uit zijn mond.
"Nou...", zeg ik.
"Moet je heel hard draaien?", vraagt de pipo.
Ik denk aan mijn eerste tongzoen. Het betreffende vriendje wist duidelijk niet hoe dat moest, tongzoenen. Het leek wel of er een mixer in mijn mond zat. En nu wil mijn eigen zoon het leren, maar is dat mijn taak? Aan de andere kant: ik zou toch zo'n moeder worden die alles zou vertellen en uitleggen? Jemig, wat een dillema. Ik bedenk me net dat dit soort kwesties nou nooit eens worden besproken in bladen als Kinderen en Wij Jonge Ouders, als de pipo besluit dat het lang genoeg heeft geduurd, dat getwijfel van mij. Hij steekt zijn tong in mijn mond, maar trekt hem ook meteen weer terug.
"Getsiedetsie!", roept hij uit. "Mooi dat ik dat nooit ga doen!"
post comment

navigation
[ viewing | November 5th, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]

Web-Stat