July 25th, 2005

RODE LAARSJES, VOOR DE REGEN...

Het had de hele dag keihard geregend. En nu ik van het omroepblad naar huis moest fietsen, was het droog. Wat een mazzel.


Ik reed over het lange rode fietspad door de omroepstad en slalomde om de enorme plassen op de weg. In de verte zag ik een plas die de hele breedte van het fiestpad besloeg. Lang en breed en diep was-ie. Dat werd dus een kwestie van dwars erdoorheen.
Een vrouw voor mij reed er in volle vaart opaf. Vlak voor de plas trok ze haar voeten op en zo scheurde ze door het water. Ze droeg rode laarsjes en haar houding had iets kinderlijk vrolijks. Daarna minderde ze vaart en keek om. Ik reed op mijn beurt door de plas en naderde haar. Zij minderde nog steeds vaart. Ik vroeg me af of ze misschien iets was verloren, in die plas en ik keek haar vragend aan. Ze lachte.
"Ik was vergeten hoe leuk dat was, door zo'n plas. Ik heb iets van acht jaar niet op een fiets gezeten", zei ze.
"Oh. Ja", zei ik een beetje verrast en vervolgde mijn weg.

Na een meter of dertig keek ik om.
En zag nog net hoe ze weer door die plas aan het rijden was.