Eenmaal daags Janneke's LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
Eenmaal daags Janneke

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

NIW [16 Dec 2004|09:53pm]
Misschien was U2 de eerste die het deed. Sowieso begon het allemaal in de muziekscene volgens mij. Later zag je het in de naam van de rapper 2pack bijvoorbeeld. Of bij Anouk met haar nummer R U kiddin me. En nog weer later las ik in de Adformatie van het bestaan van een reclamebureau met de naam BSUR. De cross over was gemaakt. Leuk.

Spelen met taal is ook leuk. En ik wil dan ook altijd graag meespelen. Echte speelregels zijn er niet; de inzet is dat alles mag, als het maar nieuw is. Van de roze buuf kreeg ik vandaag een mailtje met de zin 'BTW, heb je al gehoord van het nieuwste?' Ik moest even nadenken voor ik hem doorhad, maar ik vind hem leuk.

En waarschijnlijk zat-ie nog in mijn hoofd toen ik 's middags een informeel mailtje stuurde naar een collega en dat afsloot met de woorden: 'NIW, we zien elkaar volgende week wel weer.'

NIW is van mij. Het is mijn bijdrage aan de Nederlandse taal. Het woordenboek zal-ie wel nooit halen, maar u moet toegeven: hij is leuk.
3 comments|post comment

navigation
[ viewing | December 16th, 2004 ]
[ go | previous day|next day ]

Web-Stat