November 26th, 2004

FUCK DE VERKONTERING

Ik heb heel leuk werk. Maar soms ook even niet. Bijvoorbeeld als ik ambtenaren moet interviewen. Dat was afgelopen week het geval toen ik een stuk moest schrijven over een overheidsproject ter stimulering van Duurzame Stedelijke Vernieuwing. Bent u daar nog? Oh gelukkkig. Nee, ik stond ook niet te trappelen om me erin te verdiepen. Vooral niet omdat ik die ambtenaren alweer voor me zag opdoemen.

De eerste ambtenaar die ik belde, werkte in het gemeentehuis van de gemeente A. Op mijn openingsvraag antwoordde hij: "Als de ITVW-subsidie is toegekend en er is in beleidstermen hoog ingezet qua POS en een en ander is opgenomen in de MBD-notitie, dan zie ik verder geen belemmeringen."

Ik zag ze des te meer. Na drie kwartier was ik doodgegooid met afkortingen, wist ik nog niks en voelde ik me behoorlijk depressief, puur en alleen door het besef dat dit soort mensen bestaan. Ik vind taal zo mooi. En het is zo erg als mensen het misbruiken.

Aan het begin van het volgende interview stelde ik dan ook twee regels: afkortingen vermijden en graag praten in Jip en Janneke-taal. "Ik ben namelijk niet zo slim", voegde ik daaraan toe. Dat werkte. Ik had met deze opmerking meteen de sympathie van de ambtenaar in kwestie gewonnen en het ijs was gebroken. Glashelder deed ze me de situatie in haar gemeente uit de doeken, waarbij ze vertelde hoe remmend de ambtenarij altijd werkt. Kijk, daar kon ik wat mee.

Totdat ik het verhaal aan haar mailde. En zij paniekerig terugbelde. Het stond er allemaal veel te boud, vond ze. Zo had ze het helemaal niet gezegd! En het kon ook niet blijven staan, want dit was niet 'strategisch'. "En wat ik ook mis, is iets over de verkontering van de maatregelimplementatie van de IRO binnen ons beleid", zo eindigde ze.

Verkontering.
Me reet.