November 11th, 2004

19

De kleine pipo kan al aardig tellen. Tot 19 om precies te zijn. En met die prestatie is hij heel tevreden. Maar voor de mama is het natuurlijk weer niet genoeg. Ik probeer hem over de streep te trekken en hem enthousiast te maken voor de 20. Daar wil de pipo echter niets van weten. 19, dat is het en daarna houdt het op.

Ik probeer het te begrijpen. Tot voor kort dacht hij dat alles ophield bij 10. Dat was heel helder en gemakkelijk. Maar ineens verruimde zich zijn wereld en bleek er nog zoiets te zijn als 11, 12, 13 etc. Die getallen heeft hij zich gretig meester gemaakt, tot en met 19. Maar nu is het dus weer even genoeg. 19 is voor hem de grens; het einde van zijn universum.

Dat soort grenzen heeft een mens nodig. Persoonlijk vind ik het heelal heel moeilijk te bevatten. En als morgen bekend zou worden dat dat oneindig grote heelal slechts een klein onderdeeltje zou zijn van een nog veel groter iets... Nee, ik zou er niks mee kunnen.

Dat heeft de pipo dus met 19.

Laatst kroop hij tegen me aan op de bank.
"Ik hou van jou", zei hij zachtjes.
"Ik hou ook heel veel van jou", zei ik ontroerd.
"Maar ik nog meer van jou", zei de pipo. "Weet je hoeveel?"
"Nee", zei ik. En ik verwachtte iets met armpjes die een heel wijds gebaar zouden gaan maken. Maar in plaats daarvan kroop hij nog dichter tegen me aan.
"19", zei hij. "Ik hou 19 van jou."