Eenmaal daags Janneke's LiveJournal Day [entries|friends|calendar]
Eenmaal daags Janneke

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

HANGDAG [23 Dec 2003|12:58pm]
Het zijn hangdagen.
De laatste resten van de ziekte dwingen me in een heel vast patroon te leven. Veel slaap en weinig actie. Saai. Naar buiten gaan is ook geen optie. De tuin ligt er verdrietig bij. De sneeuw die beloftevol uit de lucht komt dwarrelen, smelt op de grond meteen weer tot nattigheid.

Ik knutsel aan de kerstkaarten. Ik lees de kleine pipo voor. Ik zuig wat stof. Maar op een of andere manier wil het vandaag maar geen leuke dag worden. Ik denk dat ik maar naar de Surinamer loop om wat broodjes bakkeljauw te halen voor de lunch. Wie weet kan dat de dag nog redden.

De Surinamer blijkt gesloten.
Het wordt niks meer met vandaag.
post comment

navigation
[ viewing | December 23rd, 2003 ]
[ go | previous day|next day ]

Web-Stat