December 19th, 2003

ER LEKKER VAN GENIETEN

Zus R. heeft een baby. Hij heet Thijmen en hoewel ik hem nog niet heb gezien, weet ik nu al dat-ie de mooiste baby van de wereld is. Daar kan die hele Amalia niet tegenop.

De baby van zus R. liet op zich wachten.
En wel zo lang dat zij werd opgenomen in het ziekenhuis.
Daar kreeg zij middelen om de bevalling op gang te brengen.
De bevalling kwam op gang. Maar te hard.
Zus R. kreeg een weeënstorm.
Ze gaven zus R. nu middelen om de weeënstorm te stoppen.
De weeënstorm stopte niet.
Ze stelden vast dat de baby van zus R. leed onder de weeënstorm.
Ze besloten plotseling de baby te halen.
Zus R. moest snel naar de OK.
Maar ze lag niet op een transportbed en botste dus tegen alle muren van het ziekenhuis, terwijl zus R. zelf verging van de pijn.
In de OK schreeuwde iedereen tegen elkaar en werd zus R. niets verteld of gevraagd.
Zus R. dacht dat ze gek werd.
Toen kwam zus R. bij uit de narcose.
Met nog steeds weeën. En een buikwond.
Zus R. werd weer gek, nu van de pijn.
Pas 's avonds laat zag ze voor het eerst haar baby. Die inmiddels weer bij haar weg is gehaald wegens een probleem met de glucose-opname.

Iedereen die vandaag de woorden 'roze wolk' en 'er lekker van genieten' in zijn mond neemt in mijn bijzijn, krijgt van mij hoogstpersoonlijk een rechtse hoek.