September 29th, 2003

I. & DE BRADERIE

De kleine pipo en ik lopen op straat. Ineens komt I. in zicht. Ik kijk of er een vluchtroute is. Er is geen vluchtroute. Zelfs van grote afstand straalt de triomfantelijkheid weer van I. af. Ik schep moed voor de confrontatie.
“Zo, naar de braderie geweest?”, vraagt I.
We zijn niet naar de braderie geweest. We zagen de braderie wel in de verte, maar ik had hoofdpijn en de kleine pipo was verkouden en rillerig, dus we besloten om de braderie te laten voor wat-ie was en naar huis te gaan.
“Nou, wij zijn wel geweest hoor!”, zegt I. “Zo ontzettend leuk!” Ze somt alle leuke dingen van de braderie op. Dan kijkt ze op haar horloge.
“Je hebt nog twintig minuten”, zegt ze.
“Waarvoor?” vraag ik.
“Om naar de braderie te gaan”, zegt I. “Het is echt leuk. Ook voor hem.” Ze wijst naar de rillende pipo. Er valt een stilte.
“Maar dan moet je wel nu gaan!”, commandeert I.
“Ik moet niks”, zeg ik. “Ik moet alleen naar huis.”
Zonder verder iets te zeggen, loop ik door.
“Oké”, zeg I. hooghartig. “Dan moet je het zelf weten.”

Nou, daarover zijn we het dan in elk geval eens.