September 22nd, 2003

ISTNEREASNT

Hieronder volgt een stukje tekst van internet. Het is nogal schokkend, voor een woordjesmens zoals ik.

This is quite amazing!
Aoccdrnig ta a rscheearch at an Elingsh uinervtisy, it deosn’t mttaer in what oredr the ltteers in a word are, the olny iprmoetnt tihng is that frist and lsat ltteer are at the rghit pclae. The rset can be a toatl mses and you can still raed it wouthit a porbelm. This is bcuseae we do not raed ervey lteter by it slef but the word as a wlohe. Ceehiro.

That’ll fcuk the splelchekcer

Als ‘splelchekcer’ (tekstredacteur) voel ik me inderdaad tamelijk ‘fcuked’. Het goede nieuws is dat onze hersens weer slimmer blijken te zijn dan we dachten.
Verder kan ik het niet laten om me af te vragen of er een analogie is met andere zaken. Zou het soms in het algemeen gelden dat vooral het begin en eind van dingen bepalend zijn?

Een vereodmd istnereasnte gadechte.