June 3rd, 2003

HEB YOU MISSE MIJ SO VEEL?

In Jambers gisteravond een dikke Belgische boer van 63 die een Filippijnse vrouw van 29 heeft. Ze is bevallen van een baby van hem en is teruggegaan naar de Filippijnen om het kind aan haar familie te laten zien. De vraag is of ze terugkomt. De boer hoopt van wel. Hij heeft haar meerdere keren geld gestuurd en daarna geld voor een retourticket naar België. Hij gaat naar het vliegveld om haar op te halen. Het vliegtuig loopt leeg, de dikke boer drentelt rond en als kijker hoop je dat ze er niet uit zal komen. En dat doet ze ook niet. Dan zien we het verdriet van de boer. Z’n eerste vrouw is dood en de tweede is weggelopen en nu dit. Dus nu weer medelijden met de boer.

Ineens zien we de boer weer in de trein naar het vliegveld, met bloemen dit keer. Hij heeft meer geld gestuurd en hoopt en verwacht dat zijn vrouw nu wel in het vliegtuig is gestapt. We hopen het met hem mee, ondanks het feit dat hij onderweg wel heel veel schunnige en vrouwonvriendelijke teksten uitspreekt.
En ja hoor, daar is ze, met hun zeven maanden oude zoontje. De boer juicht. ‘Heb you misse mij so veel?’, vraagt de Filippijnse, tot twee keer toe verbaasd.

Als kijker weten we even niet wat we moeten denken.

Thuis stelt de boer vast dat ze wat dikker is geworden. En dat je dat ook sneller hebt met een kleine vrouw. “Maar ik vin da wel fijn as se wa kleiner zijn. Da geef toch meer gezag.”
Aan tafel vraagt de interviewer aan beiden wat zij verstaan onder liefde. De Filippijnse: “Respect. Caring…” De boer: “Seks.” Op dat moment zien we de Filippijnse zich realiseren wat er vannacht op het programma staat. Ze krimpt ineen en begint te huilen. De boer vraagt of ze soms verkouden is. En zegt dan tegen de camera: “Ik wee ook nie waarom of da ze da doe.”

Als kijker kunnen we dit niet meer aanzien en zetten geschokt de televisie uit.