March 15th, 2003

DWALEN DOOR EEN WOUD VAN TAAL

"Kom es hier, je neus loopt", zeg ik.
Hij kijkt me geschokt aan en pakt zijn neus met twee handen beet. Dan weer opluchting.
"Nee, is nog", zegt hij. "Neusje is niet weggelopen."

Hij dwaalt door een woud van taal. Nog zonder uitgesleten paadjes.

Anoniem : Mooi !!!